.

Nagroda im. Ks. Józefa Sadzika

W 2000 roku minęła dwudziesta rocznica śmierci ks. Józefa Sadzika (1933-1980), który - powołując do istnienia Centrum Dialogu - odwoływał się do starej, demokratycznej zasady jedności w różnorodności i chciał, poprzez spotkania w ośrodku odczytowym ożywić polski Paryż. Doprowadził do powstania kaplicy i zarazem sali, która stała się jedną z „czołowych realizacji sakralnych [...], nie tylko w wymiarze polskim”. Swoją działalnością udowodnił, że możliwe jest przymierze, na jakie dwadzieścia lat później zwrócił uwagę Jan Paweł II w swym „Liście do artystów”. Przez paryski dom przewinęło się wielu pisarzy, eseistów, poetów, rzeźbiarzy, malarzy, ludzi teatru czy filmu, filozofów i architektów, artystów słowa i obrazu, myślicieli i duchowych przewodników.

„Kościół przywiązuje szczególną wagę do dialogu ze sztuką i pragnie zawrzeć w naszej epoce nowe przymierze z artystami” - czytamy w millenijnym, papieskim liście. Chcielibyśmy, żeby Nagroda im. Ks. Józefa Sadzika była wyrazem naszego uznania dla tych, którzy nie uciekając od współczesności, „w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem”, mają odwagę szukać porozumienia, budować pomosty, wykraczać poza stereotypy i przyzwyczajenia. Nagroda ma jedynie wymiar symboliczny, bo nie wiąże się z nią żadne materialne wynagrodzenie, ale uważamy, że ważniejsze od finansowych gratyfikacji - na które niestety nas nie stać - jest zwrócenie uwagi na te dzieła, zjawiska, utwory czy konkretne przedsięwzięcia, które przeciwdziałając wszelkiego typu rozłamom i „starając się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną” udowadniają, że możliwy jest dialog. Dialog przeszłości ze współczesnością i, w pewnym sensie, z przyszłością, dialog międzyludzki, wreszcie dialog człowieka z Bogiem.

Symboliczny wyraz uznania, czyli naszą nagrodę, postanowiliśmy związać z Epifanią, od stycznia 1836 roku obchodzoną przez pallotyńskie wspólnoty jako święto „braterstwa jedności”. Organizowane przez założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego modlitewne spotkania miały zbliżyć do siebie różne Kościoły, obrzędy i kultury, miały służyć ekumenii, pojednaniu i otwarciu się na innych.

Na początku nowego roku poinformujemy, kogo, w jaki sposób i dlaczego postanowiliśmy wyróżnić za Rok 2000.

Redakcja „Recogito”


Na zdjęciu: Jedno ze spotkań 
w Centrum Dialogu. Siedzą od lewej: Ryszard Krynicki, Jan Krzysztoń, ks. Józef Sadzik.
Fot. H. Maingourd