Z internetowej Poczty

"Powróćcie do zwyczajów waszych ojców"

Święcenia w Kamieńcu Podolskim

Już po raz drugi w tym roku w katedrze w Kamieńcu Podolskim miały miejsce święcenia prezbiteratu i diakonatu. Nowym prezbiterem został ks. Stanisław Winiarski, zaś nowym diakonem Wasyl Kosik – obaj z parafii Sławuta. Nowego kapłana i diakona wyświęcił ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Jan Olszański, obecny był miejscowy biskup pomocniczy bp Leon Dubrawski. Przybyło kilkudziesięciu kapłanów diecezji kamiecko-podolskiej i łuckiej, klerycy, wierni z parafii Sławuta i parafii katedralnej. Po przedstawieniu kandydatów do święceń przez rektora WSD Diecezji Kamieniecko-Podolskiej ks. Jana Ślepowrońskiego, ordynariusz kamieniecki bp Jan Olszański odczytał pouczenia dla nowego diakona i nowego prezbitera. Następnie odbyły się święcenia.

W słowie przed błogosławieństwem bp Jan Olszański powiedział, że “jeżeli tak będziemy święcić po jednym, po dwóch księży, to za 150 lat dogonimy najgorszą diecezję w Polsce, pod warunkiem, że kapłani nie będą umierać...”. Mimo tej smutnej konstatacji faktów ordynariusz kamieniecki powiedział, iż należy radować się i dziękować Bogu za każdego kapłana. “20 lat temu nawet takie myśli nie zachodziły do głowy, żeby mieć takich młodych kapłanów na tych ziemiach. Za takie myśli dostawaliśmy po głowie od władz sowieckich”. Biskup podziękował tym, którzy zajęli się wychowaniem tych młodych chłopaków – przełożonym seminarium w raz z rektorem, rodzicom. “Oddajcie życie Bogu bez reszty...” – powiedział Biskup kamieniecki do nowego prezbitera i nowego diakona. Ordynariusz kamieniecki przypomniał także wszystkim zebranym, że Kościół jest Kościołem misyjnym.

Zwracając się do nowych duchownych, Biskup Jan Olszański powiedział: “Proszę Was nowowyświęconych żebyście byli kapłanami według Serca Jezusowego... żebyście byli kapłanami modlitwy... żebyście byli świętymi kapłanami”. Następnie Pasterz diecezji kamienieckiej przypomniał znaczenie Najświętszej Ofiary, Spowiedzi i posługiwania kapłańskiego. Zwracając się do wszystkich zebranych Biskup powiedział: “Powróćcie do zwyczajów waszych ojców, waszych przodków (...), którzy gineli w śniegach Kazachstanu i Syberii, Kanału Białomorskiego... Naśladujcie waszych przodków...

W 2001 roku wyświęcono w diecezji kamienieckiej łącznie czterech prezbiterów i 4 diakonów. W gródeckim seminarium duchownym aktualnie odbiera formacją duchową oraz studiuje filozofię i teologię 64 kleryków. Formacja aktualnie trwa 7 lat. Ks. Stanisław Winiarski jest 36 wychowankiem wspomnianego seminarium. Należy wspomnieć, że diecezja kamieniecka obejmuje obszar 277.700 km2, na którym mieszka prawie połowa ludności Ukrainy – niemal 24 mln. Obecnie w skład diecezji kamienieckiej wchodzą następujące obwody: chmielnicki, winnicki, odeski, kirowogradzki, mikołajowski, chersoński, dniepropietrowski, zaporoski, doniecki i Autonomiczna Republika Krym. W diecezji kamienieckiej pracuje obecnie 147 kapłanów (w tym 73 zakonników).

Ks. Witold Józef KOWALÓW

kovaliv@ostroh.uar.net
www.wolanie.regle.pl

Pierwsza rocznica

Już rok bez Redaktora 14 września mija 1. rocznica śmierci Jerzego Giedroycia. Rok temu w klinice w Maisons-Laffitte zmarł Jerzy Giedroyc, twórca i redaktor naczelny „Kultury”, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej emigracji.

Urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Litewskim. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1928 roku pracował w Biurze Prasowym Rady Ministrów, w latach 1930-1935 był sekretarzem ministra rolnictwa, a następnie do roku 1939 ministra przemysłu i handlu.

Redaktor „Dnia Akademickiego” i dwutygodnika „Bunt Młodych” przekształconego w tygodnik „Polityka”. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Rumunii, gdzie został sekretarzem osobistym ambasadora polskiego w Rumunii Rogera Raczyńskiego.
W marcu 1941 roku zgłosił się do służby wojskowej i wyjechał do Palestyny. Był żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, uczestnikiem kampanii libijskiej i walk w Tobruku, później kierownikiem Wydziału Czasopism i Wydawnictw Wojskowych Biura Propagandy II Korpusu Polskiego. W 1946 roku założył Instytut Literacki w Rzymie, a rok później miesięcznik „Kultura”, którego był wydawcą i redaktorem naczelnym aż do śmierci. W październiku 1947 roku Redaktor przeniósł wydawnictwo do Maisons-Laffitte pod Paryżem. Rozwinął rozległą działalność wydawniczą, współpracując z wybitnymi polskimi publicystami i pisarzami emigracyjnymi m.in. Józefem Czapskim, Jerzym Stempowskim, Konstantym A. Jeleńskim, Juliuszem Mieroszewskim, Czesławem Miłoszem, Witoldem Gombrowiczem, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetów: Jagiellońskiego, we Fryburgu, Wrocławskiego, w Białymstoku, Warszawskiego, Szczecińskiego, UMCS w Lublinie. Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, laureatem nagrody Polskiego PEN Clubu, nagrody im. św. Brata Alberta, nagrody Polityki oraz nagrody „Złotego Berła” Fundacji Kultury Polskiej.

Odznaczony m.in. francuskim Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. Otrzymał honorowe obywatelstwo Litwy oraz litewski Order Giedymina.

W Onet.pl: biogram REDAKTORA w serwisie paryskiej „KULTURY”, w ENCYKLOPEDII, zapis INTERNETOWEJ ROZMOWY w onecie z 11 sierpnia 2000 r. oraz POŻEGNANIE JERZEGO GIEDROYCIA.

Towarzystwo Opieki nad Arch.ILP
instytutliteracki@pro.onet.pl

Apel

Poszukujmy dobrych wiadomości
 
Organizatorzy proklamacji DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI apelują o przyłączenie się do inicjatywy podjętej przez międzynarodowe środowisko artystyczne i naukowe SALONU 101. Jesteśmy cywilizacją informacji. Często gubimy się w natłoku i szumie informacji. Wybieramy to, co wyraziste a to, co wyraziste oznacza często to, co drastyczne.  Przyzwyczailiśmy się, że dobra wiadomość nie jest żadną wiadomością, że dobra wiadomość to brak wiadomości.

Odbudujmy wspólnie pełną wizję świata, gdzie obok złej wiadomości znajdzie się miejsce dla dobrej wiadomości.

Nie twierdzimy, że złych, trudnych wiadomości nie ma.
Pragniemy szukać DOBRYCH WIADOMOŚCI.
[...] 

 
8 września 2001 roku w parku Skaryszewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta proklamacja DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI. Dzień 8 września stanie się corocznym świętem ludzi, którzy w faktach, dziełach, postawach i doświadczeniach odnajdują ślady DOBRYCH WIADOMOSCI. [...] 

 
Kapituła DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI w składzie:
Małgorzata Bocheńska - przewodnicząca Kapituły
Marcin Frybes - wiceprzewodniczący Kapituły
Urszula Dudziak
Wojciech Eichelberger
Jan Glazer
Tomasz Jaworski
Marek Nowicki
Artur Partyka
Tadeusz Rolke
Jacek Żakowski


Organizator
Fundacja SALON 101
ul. Berezyńska 37 m 7
03-908 Warszawa
tel.+48(22) 616 17 83/86 fax 616 17 97
e-mal: salon.101@wp.pl
internet: www.dziendobrejwiadmosci.pl, www.ddw.org.pl
[...] 

Przesłanie
 
Dobra wiadomość daje nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie harmonii.
Dobra wiadomość może zmienić nasze nastawienie do drugiego człowieka, do świata.
Dobra wiadomość nie jest przekłamywaniem rzeczywistości.
Dobra wiadomość jest jak ziele, które właściwie podane leczy.

Proklamując DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI rozpoczynamy proces, w czasie którego wyłaniać będziemy z otaczającego nas chaosu fakty, wydarzenia, sytuacje, przeżycia, którymi najchętniej obdarzylibyśmy bliska osobę, których sami pragniemy doświadczyć.

DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI to próba wspólnego poszukiwania podstawowej wizji dla sytuacji duchowej epoki. Powiadają, że żyjemy w stanie upadku, zapaści, zacierania się wrażliwości moralnej, w czasach rozpadu społecznego. Czyż media nie dają nam takiego właśnie obrazu rzeczywistości? Dramat, sensacja, przemoc i patologia stały się ich głównym towarem. Odbiorcy ciągle są nienasyceni. Nienasyceni koszmarem. Szukają mocnych doznań, pragną ostrych wrażeń. Czyżby zapomnieli, ze destrukcja i dramat to nie jest ostateczna i podstawowa wizja świata? Czyżby utracili nadzieje i wiarę w Sens?

Wiemy, że z naszą inicjatywą proklamowania DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI przychodzimy w czas przełomu i konieczności przemyślenia w nowym świetle wszystkich dziedzin naszego życia.

DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI jest ideą, która czeka na zmaterializowanie.
DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI rozpoczyna proces uważnego życia, życia w którym staniemy się poszukiwaczami sensu.

W realizacje naszej idei zaangażowało się wiele środowisk i osobistości. Mamy nadzieję odnaleźć w postawach, myślach, dziełach, doświadczeniach, faktach pełniejszy obraz naszej rzeczywistości. Pomogą nam w tym POSŁAŃCY DOBREJ WIADOMOŚCI. Może być nim każdy z nas.

SALON 101
Warszawa 2001 r.
Małgorzata Bocheńska

[...] 

Dzień dobrej wiadomości
Międzynarodowe środowisko artystyczne, naukowe i intelektualne     skupione wokół SALONU 101 zaprasza na uroczystość proklamacji DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI. Nasza inicjatywa adresowana jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę przywołania idei dobra i życzliwości.

DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI pragniemy wprowadzić jako coroczne święto wydarzeń, faktów, zjawisk, sytuacji, zawierających się w haśle Dobra Wiadomość. Podjęliśmy wiele działań mających na celu upowszechnienie idei DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI. Cieszy nas zaangażowanie środowisk artystycznych, dziennikarskich, organizacji pozarządowych oraz wybitnych osobistości, dzięki którym DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI stanie się obyczajem i tradycją.

 
ZOSTAŃ POSŁAŃCEM DOBREJ WIADOMOŚCI!!!

Masz Dobra Wiadomość:
powiedz bliskim....
zadzwoń....
wyślij kartkę pocztową....
wyślij e-maila...
nagraj się na sekretarkę...
Zatrzymaj się!!!
W szumie i zgiełku poszukaj Dobrej Wiadomości.
Bądź z nami 8 września.

Kapituła DNIA DOBREJ WIADOMOŚCI - powołana została w sierpniu 2001 roku przez międzynarodowe środowisko SALONU 101. Zadaniem Kapituły jest czuwanie nad czystością propagowania i rozpowszechniania idei Dnia Dobrej Wiadomości na całym świecie. Kapituła posiada prawo wyboru Posłańców Dobrej Wiadomości, uprawnionych do wspierania idei i pozyskiwania dla jej celów osób i instytucji. Posłańcy wybrani przez Kapitule maja prawo do proponowania kolejnych kandydatów.

 
MAŁGORZATA BOCHEŃSKA - przewodnicząca Kapituły
PUBLICYSTKA, ANIMATOR KULTURY
Reporter telewizyjny, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Założycielka autystyczno- literackiego Salonu 101.

MARCIN FRYBES – wiceprzewodniczący Kapituły
MATEMATYK, DZIENNIKARZ, SOCJOLOG
Autor książki „Po komunizmie”. Pracuje w Paryżu, w Centre d'Analyse et d'intervention Sociologiques. Korespondent „Gazety Wyborczej” w Paryżu w latach 1990 -1993.

URSZULA DUDZIAK
WOKALISTKA I KOMPOZYTORKA JAZZOWA
Od 1973 pracuje i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Współpracowała m.in. z K. Komedą, M. Urbaniakiem; utwory (Papaya, Kasia's Dance), płyty: Newborn Light (z A. Makowiczem), Urszula, Atma i inne.

WOJCIECH EICHELBERGER
PSYCHOTERAPEUTA, AUTOR KSIĄŻEK
Autor książek m.in. „Jak wychować szczęśliwe dziecko”, „Kobieta bez winy i wstydu”.
Twórca programu telewizyjnego „Okna”. Współpracownik „Zwierciadła”, „Wysokich obcasów”.

JAN GLAZER – sekretarz
PRODUCENT
Dziennikarz sportowy. Organizator koncertów promocyjnych i targów fonograficznych.

TOMASZ JAWORSKI
BIZNESMAN
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Założyciel, właściciel i dyrektor pierwszego prywatnego Biura Przedstawicielskiego dla Firm Zagranicznych Mercator. Ostatnio zadebiutował jako prozaik książka „Robię za króla”.

MAREK NOWICKI
FIZYK, DZIAŁACZ NA RZECZ OBRONY PRAW CZŁOWIEKA
Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 1989 roku. Autor licznych publikacji z zakresu praw człowieka, publicysta, współautor filmów telewizyjnych. Wykładowca, członek Rady Doradczej ds. Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP.

ARTUR PARTYKA
SPORTOWIEC
Mistrz sportu. Wielokrotny medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w skoku wzwyż.
Zdobywca srebrnego medalu na Olimpiadzie w Atlancie - 1996, brązowego medalu na Olimpiadzie w Barcelonie - 1992.

TADEUSZ ROLKE
ARTYSTA FOTOGRAFIK
Wybitny fotografik, twórca fotografii reportażowej, portretowej. Wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą. Od kilku lat współpracuje z „Magazynem Gazety Wyborczej”.

JACEK ŻAKOWSKI
PUBLICYSTA, DZIENNIKARZ, AUTOR PROGRAMÓW RADIOWYCH I TV
Popularny dziennikarz znany z łamów „Gazety Wyborczej”. Współtwórca programów telewizyjnych m.in. „Tok Szok”. Autor książek, m.in. „PRL dla początkujących”, „Mroczne wnętrza - uwięziony prymas prywatnie”.

[...] 
 
KONKURS NA KAMPANIĘ REKLAMOWĄ
Konkurs ogłoszony przez Fundacje Komunikacji Społecznej Konkurs zostanie otwarty 8 września 2001 r. podczas uroczystości proklamacji Dnia Dobrej Wiadomości (w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Zamkniecie konkursu - 30 listopada 2001 r. Uroczyste zakończenie 8 grudnia 2001 r. Szczegółowe informacje o konkursie:

fks@dobrestrony.plirek@dobrestrony.pl

[...]
 
Czym jest Fundacja Salon 101?
- zarejestrowana w październiku 1996 roku Fundacja Salon 101 skupia środowiska intelektualno - artystyczne i działa na rzecz rozwoju kultury, sztuki i nauki

Początki
- w roku 1984 Małgorzata Bocheńska - dziennikarka, publicystka, animatorka kultury założyła Salon 101, miejsce spotkań elit intelektualnych i artystycznych. Setki dyskusji, wystaw, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, wieczorów literackich i poetyckich odbywających się w opiniotwórczym Salonie 101 uzasadniły potrzebę powołania Fundacji.

Nasze cele
- działanie na rzecz kultury, sztuki, nauki i oświaty
- integracja polskich środowisk intelektualnych i twórczych
- skupianie wokół idei Fundacji autorytetów świata kultury i nauki z kraju i z zagranicy

Źródła naszych dochodów
- darowizny, spadki, zapisy od osób prawnych i fizycznych
- subwencje od osób prywatnych, instytucji rządowych i pozarządowych
- dochody ze zbiorek i imprez publicznych
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje

Komu i jak pomagamy
- przyznajemy stypendia osobom o wybitnych uzdolnieniach
- wspieramy twórców promując ich dokonania
- wspieramy Fundacje i Stowarzyszenia w promowaniu idei, inicjatyw, akcji wspierających kulturę, oświatę i naukę

Projekty zrealizowane w ostatnich dwóch latach
- benefis i wystawa prac Erny Rosenstein
- benefis urodzinowy Adama Hanuszkiewicza, Teatr Narodowy w Warszawie
- współorganizacja Festiwalu Teatrów Ogródkowych
- prowadzenie Galerii Wieczornej Salonu 101 na warszawskim Mariensztacie
- benefis i koncert muzyki współczesnej Andrzeja Chłopeckiego
- Dni Kultury Greckiej pod patronatem Ambasady Greckiej
- przegląd Nowego Kina Europejskiego
- warsztaty multimedialne Europa kontra Mc Świat edukacja przez sztukę, warsztaty dla licealistów i studentów cykl spotkań z twórcami
- współorganizacja konferencji promującej Expo 2000
- współorganizacja aukcji dziel sztuki wraz z Fundacja United Way
- współorganizacja jubileuszu Centrum Animacji Kultury
- współpraca przy X Warszawskiej Jesieni Poezji 2000

Projekty realizowane
- obchody setnej rocznicy urodzin wybitnego filozofa i humanisty O. Prof. Józefa Bocheńskiego
- spektakl muzyczny Blask promujący kulturę żydowską. Reżyseria Lena Szurmiej
- powołanie oficjalnej działalności KLUBU MYŚLI EUROPEJSKIEJ, miejsce wymiany idei, doświadczeń historycznych i kulturowych.
- projekt unijny Błękitna Planeta adresowany do wszystkich krajów Europy (2000- 2007)
- happening w przestrzeni z udziałem artystów Wielkanoc Artystów-Swiąteczny Korowód

Ponadto Fundacja Salon 101 realizować będzie swoje statutowe cele poprzez projekty o lokalnym zasięgu:
- promocje młodych twórców
- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz kultury, sztuki i nauki
- wspieranie inicjatyw poszerzających wiedza o kulturze europejskiej

[...] 


Kontakty

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:
Małgorzata Bocheńska
tel. +48 /22/ 616 17 83, 616 17 86
fax: +48 /22/ 616 17 97
malgorzatabochenska@wp.pl
 
Marcin Frybes
tel. + 48 /22/ 833 42 99
jkfrybes@poczta.onet.pl
cadis@ehess.fr
 
Jan Glazer
+48 607 040 492

Tomasz Jaworski
tel. +48 /22/ 625 65 41, 625 66 60
fax: 621 61 08

Marek Nowicki
tel. +48 /22/ 828 10 08, 828 69 96

Tadeusz Rolke
tel.:+ 48 /22/ 849 58 63

Jacek Żakowski
tel.: +48 /22/ 695 58 00, 622 75 75
fax: +48 /22/ 622 79 00
jaczak@hotmail.com
 
POSŁAńY DOBREJ WIADOMOŚCI

 
Paulo Coelho
Wydawnictwo Drzewo Babel
tel.: +48 /22/ 629 40 62

Krzysztof  Daukszewicz
+48 606 217 946

Tomasz Hołuj
tel.:+46 8 - 9910 63

Rafal Olbiński
tel.: +1 212 53 24 328
fax: +1 212 53 24 348

Maciej Orłoś
maciej.orlos@waw.tvp.pl

Edi Pyrek
+48 606 112 131
edipyrek@go2.pl

Wojciech Wąglewski
ag. Olszówka Mirosław: +48 601 298 954

Artistic Vitamin Foundation - Kai Shoenhals
art@artisticvitamin.com
tel.: +48 /22/ 646 02 02

Centrum Promocji Młodzieżowej 
- Piotr Węgielek
piotrwegielek@cpm.pl
tel.: +48 /22/ 853 49 94
fax: +48 /22/ 853 49 96

Fundacja Komunikacji Społecznej 
- Paweł Prochenko
fks@dobrestrony.pl
tel.: +48 /22/ 616 12 17

Graffiti Film 
- Jerzy Janicki
tel.: +48 /22/ 858 74 88, 858 74 90

Positive Charge 
- Marek Szumski
marek.szumski@positivecharge.com.pl
tel.: +48 /22/ 632 97 32, 632 97 33

Teatr Powszechny - Krzysztof Rudziński
tel.: +48 /22/ 818 19 83

Teatr Wielki - Opera Narodowa
tel.: +48 /22/ 826 56 97

Wirtualna Polska
kbargielska@wp-sa.pl

Informacje o DDW:
Irena Groblewska: +48 605 32 50 50 


 

© Recogito, Rafaliga