.

Papież z dalekiego kraju

Myślę, że kiedy w dniu 16 października 1978 roku dane mi było w ciągu jednego popołudnia przyjąć nowy „projekt" mojego życia i powołania, jaki Bóg postawił przede mną poprzez głosy konklawe, dokonało się to z pomocą tych wszystkich, którzy „w swym ciele dopełniają tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa", dusz oddanych Bogu i głęboko ukrytych w Ciele Mistycznym, a wreszcie wszystkich - a było ich tak wielu! - którzy zgromadzenie kardynałów wspierali ofiarą i modlitwą. Pamiętałem w tym momencie zwłaszcza o modlitwach i ofiarach, które składają ludzie szczególnie mi bliscy. Powołanie jako „projekt" daje początek powołaniu jako „spełnianiu" (wypełnianiu projektu!). Ufam, że z tych samych źródeł dane mi będzie czerpać siły na drodze wypełniania Bożego projektu - czyli wezwania przyjętego w dniu wyboru. Virtus in infirmitate perficitur. „Moc w słabości się doskonali."

Jan Paweł II

34-4-4.jpg (24219 Byte)


Na zdjęciu:

Na balkonie
Bazyliki
św. Piotra

(1978)

Fot. Archiwum "NR"