.

Litania

łódzka kobieto
z cerą niezdrową
z zaciekiem odrostów
na matowych włosach
wola tarczycowego
obrożą dławiona
z śmiechu grzechotem
suchym kaszlem zranionym
łódzka kobieto
któraś poroniła
coś poczęła bez zwiastowania
któraś urodziła
bez rachunku księżycowych nocy
któraś dłonią ciężką wychowywała
wódką rany i ból serca leczyła
któraś w ciemność zachłanną
świstem szeptu pospiesznego gorącego
wydawała siebie na pokutę
usta zanurzała w wilgotną stułę
takaś ty między niewiastami

Krystyna STOŁECKA

Krystyna Stołecka – poetka, dziennikarka, autorka opowiadań publikowanych w czasopismach polskich i kanadyjskich. Ostatnio wydała tomik wierszy „W tęczy po kostki” (2000) i zbiór opowiadań „Sargasy” (2003). Pracuje w redakcji „Tygla Kultury” w Łodzi.

34-2-4.jpg (184205 Byte)


Na zdjęciu:

Bez tytułu
(Wambierzyce, 2004)

Fot. Marek Wittbrot