.

WYDARZENIA

Jan Paweł II, 264. następca św. Piotra, zmarł 2 kwietnia w swym prywatnym apartamencie w wieku 84 lat. Zgon nastąpił o 21.37. Przyczyną zgonu był wstrząs septyczny i nieodwracalna zapaść krążeniowo-oddechowa. Ojciec Święty cierpiał na chorobę Parkinsona, trudności z oddychaniem i przecięciem tchawicy. U Papieża rozpoznano niezłośliwego guza prostaty, którego komplikacje zostały spotęgowane zapaleniem dróg moczowych. Doszło do tego wysokie ciśnienie i niedobór krwi. Śmierć została stwierdzona na podstawie specjalnego, 20-minutowego zapisu EKG. Przy łożu konającego w papieskich apartamentach byli najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego i opiekujące się Janem Pawłem II na co dzień siostry sercanki. Papież tuż przed śmiercią był przytomny. Ostatnim słowem, które wypowiedział, było "Amen".

Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Watykanu, Joaquino Navarro-Vallsa, "ostatnie godziny Ojca Świętego upłynęły na nieustannej modlitwie wszystkich osób towarzyszących mu w pobożnym konaniu i we współudziale w modlitwie tysięcy wiernych zgromadzonych od wielu godzin na Placu św. Piotra". O godz. 20 w pokoju Ojca Świętego rozpoczęła się Msza św. z uroczystości Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza, którą koncelebrowali kardynał Marian Jaworski, arcybiskup Stanisław Ryłko i ksiądz Mieczysław Mokrzycki.W czasie tej liturgii udzielono Janowi Pawłowi II świętego wiatyku i raz jeszcze sakramentu namaszczenia chorych. Ostatnie godziny Ojca Świętego upłynęły na nieustannej modlitwie wszystkich osób towarzyszących mu w pobożnym konaniu i we współudziale w modlitwie tysięcy wiernych zgromadzonych od wielu godzin na Placu św. Piotra. W chwili zgonu Jana Pawła II obecni byli obaj sekretarze osobiści Ojca Świętego: arcybuisup Stansisław Dziwisz i ksiądz Mieczysław Mokrzycki; kardynał Marian Jaworski, arcybiskup Stanisław Ryłko, ksiądz Tedeusz Styczeń, trzy polskie zakonnice służebnice Najświętszego Serca Jezzusowego, pracujące w apartamentach, ze swą przełożoną s. Tobianą Sobódką na czele; lekarz osobisty Papieża doktor Renato Buzzonetti wraz z dwoma lekarzami: Alessandro Barellim i Ciro D'Allo oraz dwaj dyżurujący pielęgniarze. Zaraz potem przybyli kardynał sekretarz Stanu Angelo Sodano, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Eduardo Martínez Somalo, substytut sekretarza stanu arcybiskup Leonardo Sandri, wicekamerling arcybiskup Paolo Sardi. Potem dołączyli kardynał Joseph Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego i kardynał Jozef Tomko.

Wiadomość o śmierci Jana Pawła II przekazał dzwon Bazyliki św. Piotra. W przejmującej ciszy zebrani na placu słuchali dźwięku dzwonów. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych trwało na modlitwie różańcowej za zmarłego papieża. Kardynał Angelo Sodano odmówił modlitwę "De profundis" za duszę Jana Pawła II. Następnie arcybiskup Leonardo Sandri ze łzami w oczach podał obecnym wiadomość o śmierci Papieża. W apartamentach papieskich na trzecim piętrze Pałacu apostolskiego światło zapaliło się jeszcze jaśniej po śmierci Jana Pawła II.

Podczas specjalnego orędzia do narodu prezydent RP Aleksander Kwaśniewski ogłosił żałobę narodową do dnia pogrzebu Jana Pawła II. Na wszystkich budynkach instytucji państwowych flagi opuszczone są do połowy. "Chce wyrazić nasz najgłębszy smutek i żałobę. Odszedł wielki Papież. Nasz najwybitniejszy rodak. Ojciec Święty. Ojciec nas wszystkich: wierzących i niewierzących. Odeszła od nas osoba niezwykła, jeden z największych twórców współczesności. Człowiek, który poruszył niebo i ziemię i dotarł do najdalszych zakątków globu, aby odnajdywać drogę do duszy innych ludzi. On miał przez całe swoje długie życie tylko jeden cel, aby na świecie i w każdym z nas zwyciężało: dobro, mądrość i sprawiedliwość - powiedział podczas orędzia do narodu prezydent Aleksandrer Kwaśniewski. Jak stwierdził prezydent RP  każdy Polak odczuwa ból po stracie kogoś bliskiego: przyjaciela, duchowego przewodnika. "On był źródłem naszej wspólnej nadziei - podkreślił Kwaśniewski. "Jest w nas też duma, że z Polskiej ziemi zrodził się jeden z najwspanialszych ludzi nowożytnej historii, ze wielowiekowa niezwykle głęboka duchowość naszego narodu wydała wybitną postać, która mogła tak wiele dać światu - stwierdził Prezydent.

Słowa Chrystusa, skierowane do Piotra: "Pójdź za mną!" przewijały się przez całe życie i posługę Jana Pawła II, począwszy od wczesnej młodości aż po ostatnie jego dni - mówił dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Joseph Ratzinger w kazaniu podczas Mszy pogrzebowej za duszę Jana Pawła II na Placu św. Piotra. Liturgię koncelebrowali wraz z nim kardynałowie i patriarchowie wschodnich Kościołów katolickich w obecności głów państw i szefów rządów z całego świata i ogromnych rzesz wiernych ze wszystkich stron świata. Podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie Jana Pawła II pożegnało 85 zwierzchników lub wysokiej rangi przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich i 46 delegatów różnych religii, w tym światowych organizacji wyznaniowych. Kościoły prawosławne reprezentowali między innymi: patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, metropolita Piotr z Patriarchatu Aleksandryjskiego, archimandryta Teoktyst z Patriarchatu Jerozolimskiego, metropolici - Cyryl z Patriarchatu Moskiewskiego, Jan z Patriarchatu Serbskiego, Daniel z Patriarchatu Rumuńskiego, Neofit z Patriarchatu Bułgarskiego oraz arcybiskupi: Chrystodoulos, zwierzchnik Kościoła Grecji i Jeremiasz z Polski. Ormiański Kościół Apostolski reprezentował jego zwierzchnik, katolikos-patriarcha Garegin II. Obecni byli także między innymi: arcybiskup Canterbury Rowan Williams, prymas Kościoła Anglii i honorowy zwierzchnik światowej Wspólnoty Anglikańskiej oraz sekretarze generalni międzynarodowych wspólnot wyznaniowych: George Freeman - Światowej Rady Metodystycznej, Setri Nyomi - Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Ishmael Noko - Światowej Federacji Luterańskiej. W imieniu Światowej Rady Kościołów przybył jej sekretarz generalny Samuel Kobia, a z ramienia Konferencji Kościołów Europejskich - prawosławny metropolita Daniel z Rumunii. Światowe religie reprezentowali między innymi rabini Riccardo Di Segni i Elio Toaff z Włoch w imieniu judaizmu, Daszan Mohamed Nour z Włoch - z ramienia islamu. Byli też przedstawiciele niektórych religii wschodnich, jak organizacja buddyjska Rissho Kosei Kai z Japonii czy wywodzący się z hinduizmu ruch Brahma Kumaris z Wielkiej Brytanii. Światową Konferencję Religii dla Pokoju reprezentował jej prezydent Nichiko Niwano.

W pożegnaniu Jana Pawła II uczestniczyło około 3 mln wiernych i ponad 200 delegacji z całego świata, w tym pół miliona Polaków. Na trybunach przy ołtarzu miejsca zajęli przedstawiciele ponad 200 oficjalnych delegacji państwowych. Wśród gości znaleźli się między innymi: prezydent USA George Bush; sekretarz generalny ONZ Kofi Annan; prezydent Francji Jacques Chirac z małżonką Bernadetą. Hiszpanię reprezentują król Juan Carlos i królowa Zofia, towarzyszyli im premier Jose Luis Zapatero, minister spraw zagranicznych Miguel A. Moratinos i inni czołowi politycy. Z Niemiec przyjechali prezydent Horst Koehler oraz kanclerz Gerhard Schröder. Wielką Brytanię reprezentował premier Tony Blair, a także następca tronu książę Karol, który z powodu pogrzebu Papieża przełożył datę swojego ślubu. Z Belgii obecni byli król Albert II i królowa Paola oraz premier Guy Verhofstadt. Syrię reprezentował prezydent Baszar Asad; natomiast Izrael - minister spraw zagranicznych Silvan Shalom. Z Rosji przyjechał tylko premier Michaił Fradkow i były prezydent Michaił Gorbaczow. Z Polski przyjechała pięcioosobowa delegacja z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, premierem Markiem Belką, marszałkami Sejmu - Włodzimierzem Cimoszewiczem i Senatu - Longinem Pastusiakiem oraz byłym prezydentem Lechem Wałęsą. W pierwszym rzędzie zasiadły delegacje Włoch i Polski. Od drugiego rzędu przedstawiciele państw i rządów w porządku alfabetycznym języka francuskiego. Blisko siebie zasiedli prezydent Iranu i Iraku. Do Rzymu przyjechało ponad 400 pociągów specjalnych z całych Włoch. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało ponad 8 tysięcy przybyłych z całych Włoch wolontariuszy. Zmobilizowano także 2 tysiące skautów. Wśród dostojników innych Kościołów chrześcijańskich jest był patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I; Rosyjski Kościół Prawosławny  reprezentował metropolita Cyryl; z Aten przyjechał zwierzchnik Greckiego Kościoła Prawosławnego Chrystodulos; przybyła także delegacja Kościoła prawosławnego z Gruzji. W różnych punktach miasta ustawiono 18 telebimów, na których transmitowana była uroczystość pogrzebowa. Wielosettysięczny tłum wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra po rozpoczęciu ostatecznych obrzędów pogrzebowych po komunii rozpoczął wielominutową owację, której towarzyszyły okrzyki: "Jan Paweł II!, Santo!, Santo!", przeplatające się z wyraźnie słyszanym, polskim: "Święty!, Święty!"

300 tysięcy Polaków, najwyższe władze państwowe oraz Episkopat Polski zgromadzili się na narodowej Mszy św. w Warszawie, aby modlić się za Jana Pawła II i dziękować za Jego pontyfikat. Aż 26 salw artyleryjskich zostanie oddanych w piątek na pl. Piłsudskiego w Warszawie, w czasie uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w Watykanie.

Ponad 26-letni okres służby w Kościele powszechnym Jana Pawła II okazał się najdłuższym pontyfikatem w XX stuleciu i trzecim co do długości w dziejach Kościoła. Był jednocześnie, pod wieloma względami, najbardziej rekordowym,   na przykład co do liczby podróży zagranicznych - 104 i odwiedzonych podczas nich krajów - 129, przemierzonych kilometrów - prawie 1,3 mln, przeprowadzonych beatyfikacji - 148 i kanonizacji - 51 oraz ogłoszonych podczas nich błogosławionych - 1343 i świętych - 482.

Jan Paweł II na dwa dni przed śmiercią zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu w specjalnym telegramie na uroczystości Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Telegram, przekazany na ręce kardynała Franciszka Macharskiego,  został odczytany w czasie uroczystości w Łagiewnikach.
"Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Pańskiego. Z tej okazji pragnę przesłać moje serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości. Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak Eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, które dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.Wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - napisał Jan Paweł II.

Kardynał Joseph Ratzinger został 19 kwietnia nowym papieżem, przybierając imię Benedykt XVI. Wyniki głosowania, którego dokonało 115 kardynałów, zgromadzonych na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej, ogłosił światu kardynał-protodiakon Jorge Arturo Medina Estévez z balkonu Bazyliki św. Piotra. Wybór potwierdziły dzwony Bazyliki św. Piotra. O godz. 18.50 kardynał wypowiedział łacińskie słowa: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger quis imposuit sibi nomen Benedictus XVI"  (Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża, Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Kardynała Josepha Ratzingera, który przybrał sobie imię. Benedykt XVI). Następnie licznie zgromadzonym na Placu św. Piotra wiernym i pielgrzymom ukazał się 264. następca św. Piotra, udzielając im pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi. Powiedział też kilka słów. "Po wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie, wybrali mnie prostego skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza mnie, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, a przede wszystkim powierzam się waszym modlitwom. W radości Zmartwychwstałego Pana, ufni w Jego ustawiczną pomoc idźmy naprzód, Pan nas wspomoże a Matka Boża będzie po naszej stronie. Dziękuję". Następnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

21 kwietnia nowy Papież podjął decyzję o pozostawieniu na dawnych stanowiskach szefów i sekretarzy urzędów kurialnych, poczynając od sekretarza stanu, jego substytuta i szefa dyplomacji watykańskiej. Jednocześnie powołał on kard. Francisa Arinze, prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, do grona kardynałów-biskupów, przyznając mu swoją dawną diecezję Velletri-Segni.

Prywatnym sekretarzem Benedykta XVI  został 49-letni ks. prałat Georg Gänswein z Fryburga. Urodził się w 1956 roku w Waldshut w Schwarzwaldzie. Studiował we Fryburgu Bryzgowijskim i w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 roku. Początkowo pracował w duszpasterstwie w swojej rodzimej diecezji, a następnie studiował prawo kanoniczne w Monachium. Był też asystentem naukowych w tamtejszym Instytucie Kanonicznym, po czym w 1993 roku otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego. W 1994 roku Gänswein został osobistym referentem arcybiskupa Fryburga i proboszczem katedry. Po działalności w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów już w 1996 roku przeszedł do pracy jako referent ds. niemieckich w Kongregacji Nauki Wiary. Od 2000 roku jest prałatem.