Św. Jan  od Krzyża  pali  pierwszy rękopis „ENTREME  DONDE  NO  SUPE”*

Odkąd mnie połknął wieloryb i wyrzucił na obcy 
brzeg Świętego Oficjum szukam prostoty dróg 
na bezdrożach i jestem wdzięczny wszechpanującej 
strukturze, bo pod przymusem, w samotności odkryłem
to przejście przez świetliste bramy, gdy w pokorze 
wyszedłem w nieznane i trwałem w zamarłym stanie
wyższym nad wszelkie poznanie.

Lecz kiedy mnie prowadzono przez Puerta del Sol, 
z zawiązanymi oczyma czułem jak Coś pali. W tęczy 
przejść mostu Alkantara wniknął mi w Serce obraz
Ognia, co trawi, co oczyszcza i chroni pośród 
nieznanego. Nie czując lęku w sobie i w otchłani
mogłem wciąż trwać, w tym zamarłym stanie
wyższym nad wszelkie poznanie.

Z wewnętrznych strun płynęła Pieśń, której nut nie
znałem, a Znikąd powstawały słowa. Piękniejsze
od mauretańskiego i żydowskiego zawodzenia
w Toledo i Kordobie. Mocniejsze od ochrowego
kamienia, na którym posadowiono Karmel – moje
więzienie. Tam w dzień i w nocy zamierałem w stanie 
wyższym nad wszelkie poznanie.

Dlatego tym słowom Samoistnej Prawdy w Twierdzy
Poznania jestem wierny i to wystarcza. Kiedy więc 
witam sędziów i uczonych pochylam głowę – 
Serce płonie Ogniem Niewypowiedzianego, choć 
oni uważają za rzecz właściwą, by karać i dręczyć 
tego, którego mają za nieposłusznego. A czyż 
Bóg w stworzeniu nie jest posłuszny Sam Sobie?

Teraz, po latach niech ogień strawi tych kilka strof 
nim zostaną osądzone. One słyszą się same w stanie
wyższym nad wszelkie poznanie.

Jarosław M. GRUZLA

* Entreme donde no supe – (hiszp.) Wyszedłem w nieznane, tytuł jednego z wierszy św. Jana od Krzyża, z którego pochodzi fraza: „…wyszedłem w nieznane i trwałem w zamarłym stanie wyższym nad wszelkie poznanie.”

Urodzony w 1966 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Poeta, pedagog, historyk, terapeuta. Autor dwóch tomów wierszy: „Kolej transsyberyjska” (Świdnica 1998) i „Smak teraz” (Elbląg 2003), z których wiersze drukowane były m.in. w: „Odrze”, „Toposie”, „Czasie Kultury”, „Studium”, „Nowej Okolicy Poetów”. Mieszka w Elblągu. Wiersz jest jednym z utworów wyróżnionych w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Eseistycznym pn. „Bliżej Nieskończonego” (Poznań 2006).

41-2-4.jpg (10659 Byte)


Na ilustracji:

Św. Jan
od Krzyża
© Recogito, Rafaliga