Ks. Séamus Freeman SAC 
– biskupem diecezji Ossory (Irlandia)

Jak podaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dnia 14 września br. byłego Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Ks. Séamusa Freemana - Biskupem Diecezji Ossory w Irlandii.
Ks. Séamus Freeman SAC urodził się w Mullinahone, Tipperary, w Diecezji Cashel i Emly(Irlandia), dnia 23 lutego 1944 roku. Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył w roku 1965. Studia filozoficzne odbył w University College w Dublinie (UCD), zaś teologiczne w St. Patrick's College w Thurles. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 12 czerwca 1971 roku. Po święceniach pełnił obowiązki osobistego sekretarza Przełożonego Generalnego Pallotynów w Rzymie. Następnie (1973-1975) został skierowany na studia specjalistyczne z psychologii w Catholic University of America w Waszyngtonie DC. W 1975 roku został ustanowiony rektorem kościoła San Silvestro in Capite w Rzymie, pozostając równocześnie członkiem Rady Prowincjalnej Prowincji Irlandzkiej SAC. We wrześniu 1981 roku został ustanowiony rektorem Pallottine College w Thurles. W 1983 roku został wybrany Radcą Generalnym, w 1989 roku - I Radcą Generalnym, natomiast w latach 1992-2004 sprawował urząd Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W tym czasie uczestniczył jako obserwator w Synodzie Biskupów (1994) oraz doprowadził do uznania przez Stolicę Apostolską Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako"międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim". Po zakończeniu sprawowania urzędu Przełożonego Generalnego, od 2005 roku pełnił funkcję proboszcza w rzymskiej parafii św. Wincentego Pallottiego w Pietralata. Radując się z tego wyróżnienia dla całej Rodziny Pallotyńskiej, polecajmy naszego Współbrata Biskupa - Nominata opiece Bożej za wstawiennictwem Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego.

Friedrich KRETZ SAC
Przełożony Generalny

Roma, 14 settembre 2007

48-4-3_2.jpg (74559 Byte)


Na zdjęciu:

Ksiądz
Seamus Freeman
(Częstochowa, 2003)


Fot. Mirosław Myszka

© Recogito, Rafaliga