Ekspozycja w Galerii Roi Doré
„Pawe³ Jocz, in memoriam”
(Pary¿, 2013)Ekspozycja w Galerii Roi Doré
„Pawe³ Jocz, in memoriam”
(Pary¿, 2013)

 


Wernisa¿ w Galerii Roi Doré
„Pawe³ Jocz, in memoriam”
(Pary¿, 2013)


Wernisa¿ w Galerii Roi Doré
„Pawe³ Jocz, in memoriam”
(Pary¿, 2013)

 
Ekspozycja w Galerii Roi Doré
„Pawe³ Jocz, in memoriam”
(Pary¿, 2013)

Zdjêcia: Archiwum Galerii Roi Doré