Z internetowej Poczty

Białoruś: Poświęcenie kamienia węgielnego pod nową świątynię

21 grudnia o godzinie 15.00 w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Biełoziersku, odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez biskupa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji pińskiej. W tej uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz miejscowych, architekt, pastor protestanckiej parafii (warto zaznaczyć, że nasza parafia przez ostatnie 3 lata modliła się w Domu Modlitwy, życzliwie udostępnionym przez braci protestantów), ksiądz Jan Salomon – rektor pińskiego seminarium wraz z klerykami, księża z dekanatu prużańskiego wraz z księdzem dziekanem Jackiem Dubickim CM, ks. delegat Stanislau Vashkevich SAC ze współbraćmi pallotynami z Berezy, posługującymi w tej parafii, oraz siostry pallotynki. Po uroczystym wmurowaniu i Mszy św. udaliśmy na wspólną kolację.

Dzianis KRYVANOSAU SAC


Aktualizacja strony „Liber mortuorum” w 2014 roku i perspektywy na przyszłość

Stan obecny

Początkowo na stronie Liber mortuorum zostały umieszczone biogramy polskich pallotynów i pallotynek oraz przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Poszerzona i poprawiona wersja biogramów (bez pallotynek i przełożonych generalnych) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013, ss. 694).
W latach 2013-14 strona Liber mortuorum została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego i ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Dołączone zostały też biogramy przełożonych generalnych pallotynek.
W tym roku strona aktualizowana była dwukrotnie (kwiecień-lipiec i listopad-grudzień). Pojawiły się na niej nowe biogramy lub zostały zmienione ich dotychczasowe wersje (w tym przypadku chodzi raczej o większe partie zmian, niż tylko o pewne drobne informacje, które pojawiają się bez ich zaznaczenia).

Zmiany w dotychczasowych wersjach mogły dokonać się z racji poszerzenia zakresu badań o Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (przebywałem tam w okresie 2 IX – 2 X 2014), Archiwum Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (24 XI – 8 XII 2014), a w kraju o Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu (VI 2014), Archiwum Prowincji Chrystusa Króla (od X 2014) i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (XI 2014). Przeprowadziłem tam kwerendę materiałów i uzyskałem wiele nowych wiadomości, co do osób i instytucji. Cennymi okazały się też informacje przekazywane od różnych osób, np. od ks. Jarosława Raźnego, wicedyrektora Archiwum Metropolitalnego w Krakowie (VII 2014), czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Nowe biogramy wzbogacone zostały o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla i osób prywatnych.
Stan aktualny biogramów na koniec XII 2014 r. zamyka się w liczbie 472, z czego 369 odnosi się do polskich pallotynów, 14 – do pallotynów polskiego pochodzenia (oznaczeni symbolem *), 19 – do przełożonych generalnych pallotynów, 23 – do ekspallotynów (oznaczeni symbolem **), 47 do pallotynek (pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich oznaczone zostały znakiem ☼).

Do grupy nowych biogramów zaliczam życiorysy pallotynów i pallotynek (bądź tych, co przeszli do diecezji), zmarłych od 31 XII 2013 do 12 XII 2014, a także biografie członków Stowarzyszenia, którzy odeszli do wieczności we wcześniejszym okresie czasu. W tej grupie znajdują się życiorysy (w układzie alfabetycznym) następujących osób: s. Bigus Paulina (†22 IX 1991), ks. Broda Paulo (†23 XI 1970) *, br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *, s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014), ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014), br. Gabriel Joseph (†25 II 1957) *, s. Gałka Katarzyna(†24 X 1943), br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014), s. Gibas Hozjana(†27 VII 1999), s. Grabowska Maria (†17 X 1949), ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014), ks. Hanowski Anton (†3 I 1956) *, m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼, s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006), ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **, ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *, ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014), ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *, s. Malekówna Czesława (†8 IX 1938), ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **, ks. Martuszewski Stanisław (†31 XII 2013), ks. Mathyssek Theodor (†18 XI 1945) *, s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼, ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014), ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **, ks. Musiol Josef (†9 XI 1975) *, s. Nowak Custodia (†7 III 1955), s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940), kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *, s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989), s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990), Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼, s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼, ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014), ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **, br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *, ks. Wieczorek Franciszek (†7 IX 1988) **, ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014), s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984), ks. Wołoszyk Leonard (†11 IV 2014), br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014), ks. Zubek Jan (†12 XII 2014).

Zmienione biogramy osób w tym okresie to: s. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995), s. Bielińska Wanda (†3 X 2000), s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004), br. Chaciński Franciszek (†14 XI 1939), s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004), ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981), ks. Gal Franciszek (†19 VI 2003) **, s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976), ks. Gorman Nicholas (†29 VIII 1978), s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003), ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992), ks. Janik Jan (†1 VI 2008), s. Kaczykowska Jadwiga (†14 XI 2004), ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **, ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *, s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981), ks. Pietrzyk Józef (†9 III 1999) **, s. Rembowska Eligia (†19 V 1998), s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002), ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981), ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **, ks. Szmit Grzegorz (†18 VI 2013), s. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969), Św. Wincenty Pallotti (†22 I 1850), ks. Wycisk Anton (†25 VIII 1974) *, s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001), ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012), s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983)

Perspektywy

Chciałbym poinformować, że dotychczasowa wersja życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. i umieszczonych na stronie Liber mortuorum zostanie wymieniona na wersję książkową. Pojawi się ona z dniem 2 II 2015 (Dzień Życia Konsekrowanego).
Planowane jest stopniowe włączenie do strony Liber mortuorum biogramów pallotynów niemieckich, działających przed 1945 na obecnych ziemiach polskich: Ząbkowice Śląskie (1919 Frankenstein; 1924 – konwikt św. Wojciecha) z majątkiem w pobliskiej Zwróconej (niem. Protzan, zakupiony w 1924) i w Grochowie (Neu Grochau), Gdańsk (1927), Kietrz (niem. Katscher, 1929), Braniewo (1925 – konwikt biskupi dla studentów świeckich Bischöliches Knabenkonvikt z kaplicą św. Alojzego), Reszel (niem. Rössel 1921 – Collegium Philippinum; 1926 – konwikt św. Brunona) z gospodarstwem rolnym w Klewnie k. Reszla (niem. Klawsdorf).
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich o przekazywanie fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl
Stroną techniczną Liber mortuorum już od kilku lat zajmuje się pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Stanisław TYLUS SAC 

© ecogito, Rafaliga