Spis treści


EDYTORIAL

"Recogito" znaczy tyle, co przypominać sobie, myśleć znowu o czymś. Przez całe życie, począwszy od pierwszych szkolnych lat, poznajemy, uczymy się, próbujemy zrozumieć, a zatem i oświecić się światłem wiedzy, ale też  tradycji i mądrości, próbujemy przybliżyć się do różnorakich prawd i tajemnic. Wszystkie one pochodzą od Boga. Niektóre okazują się proste, inne bardziej skomplikowane, jeszcze inne niemożliwe do rozpoznania. Im więcej wiemy, tym więcej pojawia się pytań. Tym częściej trzeba powracać do kwestii zasadniczych, dotyczących sensu naszego istnienia i działania. A także wiary i Boga! Jeśli potrafimy czuć i myśleć, jeśli potrafimy łączyć sprawy ciała ze sprawami ducha, nasza egzystencja nie jest jałowym trwaniem. Jeśli sprawy ludzkie - te najprostsze i te najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze - potrafimy łączyć z tym, co boskie, nasze życie nie jest puste.
Przez 55 lat ukazywała się w Paryżu "Nasza Rodzina", przez wiele lat istniało Editions du Dialogue, w dalszym ciągu działa założone w 1973 roku przez ks. Józefa Sadzika, upowszechniające trudny dialog wiary i kultury, Centrum Dialogu. Nie sposób pozostać obojętnym na bogatą tradycję i dorobek kilku pokoleń pallotynów. Nie należy chyba przekreślać tego, co było twórczym dziełem i życiem innych. Kultura zawsze jest kontynuacją, wartością dodaną - do dokonań poprzedników dodajemy własne, choćby skromne owoce własnej pracy, swoich zmagań i poszukiwań. Kultura zawsze wymagała uprawy, pielęgnacji, troskliwości i twórczej inspiracji.
Wszystko rozpoczyna się od dialogu Boga z człowiekiem, ale też potrzebny jest dialog człowieka z jego Stwórcą, potrzebne jest porozumienie między ludźmi i wspólne poszukiwanie. Otwierając łamy internetowego pisma pragniemy - już innymi środkami i na nowy sposób - kontynuować dialog, który dawno został zapoczątkowany. Chcemy współtworzyć z Wami - drodzy nasi Czytelnicy - nowe dzieło. Chcemy, by ono było i Wasze, i nasze, a nade wszystko dobre, żywe i inspirujące.

Zapraszamy na łamy "Recogito"!

Marek Wittbrot
redaktor

Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot

 
 

  

Archiwum

E-mail
 recogito@lycos.de

www.recogito.l.pl

Recogito@
 www.recogito.l.pl

 

© Recogito, Rafaliga