Spis treści


EDYTORIAL

Rozwój mediów elektronicznych – jak twierdzą niektórzy – nie sprzyja refleksji i medytacji. Być może zawsze istnieje pokusa, żeby rzucić się w wir życia, wir spraw i problemów, którymi – jak się nam czasem sugeruje – żyje nowoczesny człowiek. A jednak nie można ani nie wolno uciekać od rzeczywistości, a zatem i współczesności. 
Środki, jakimi się posługujemy, mogą nam służyć, jak i mogą przeszkadzać na drodze duchowych poszukiwań. Wszystko zależy od tego, jak się nimi posługujemy, jaki użytek robimy z tego, co dziś wydaje się niebywałym wynalazkiem a jutro tak samo nam spowszednieje jak wiele innych, wcześniejszych pomysłów.
Wiele w życiu zależy od tego, jakich mieliśmy nauczycieli, ale jeszcze więcej – nie wspominając Bożej Opatrzności – zależy od nas samych. Nie ma ludzi niezdolnych do refleksji i medytacji. Co najwyżej są tacy, którzy nie chcą lub nie potrafią (nie próbują się nauczyć) korzystać z tych talentów i możliwości, jakie zostały wpisane przez Stwórcę w ludzką naturę. 
Nawet czas wakacji może, a nawet powinien, służyć refleksji – żeby nie powiedzieć – kontemplacji. Jeśli mamy swoich mistrzów – dla wielu takim mistrzem życia i myślenia był kard. Stefan Wyszyński – warto o nich pamiętać i korzystać z ich materialnego i duchowego dorobku.

Marek WITTBROT
redaktor

Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot

 

  

Archiwum

E-mail
 recogito@lycos.de

www.recogito.l.pl

Recogito@
 www.recogito.l.pl

 

© Recogito, Rafaliga