.Spis treści

Kościół wczoraj i dziś. Naród żydowski
Z teki księdza Sadzika
 
Paryskie obserwatorium.
 
Co? Gdzie? Jak?
 
Galeria Recogito (3).
 
 
Astrid Lindgren o sobieArchiwum

E-mail

www.recogito.l.pl

Recogito@
www.recogito.l.plEDYTORIAL

 

Jak każdy brak, niedostatek, tak i nadmiar nie jest najlepszą sytuacją, najszczęśliwszym rozwiązaniem. Ciesząc się z faktu, że „Recogito” pomimo bardzo skromnych środków, jednak się rozwija, ubolewamy nad tym, że nie możemy od razu wykorzystać wszystkich materiałów, jakie otrzymujemy.
Licząc na cierpliwość i zrozumienie Autorów oraz – co tu dużo ukrywać – naszych darmowych i życzliwych nam współpracowników, prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie dalsze współdziałanie – tak Autorów, jak i „starych” i „nowych” Czytelników.
Nikt nie ma monopolu na prawdę ani nie jest w stanie jej zgłębić. Jesteśmy wciąż w drodze. Kolejne doświadczenia rodzą następne pytania, na które nie ma często prostej ani wyczerpującej odpowiedzi. Ale dochodzenie do prawdy, odkrywanie jej, przybliżanie się do niej jest zawsze pasjonującym zajęciem.
Życząc sobie i Państwu jak najwięcej tego typu dylematów i zarazem pasjonujących „rozstrzygnięć” zapraszamy do piętnastego numeru naszego pisma.

Marek WITTBROT
redaktorNa zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot
recogito@firemail.de

 © Recogito.