.


Spis treści

Kościół wczoraj i dziś. Cel uśmierza środki
 
 
 
 
 
Zapolska w Paryżu
Archiwum

E-mail

www.recogito.l.pl

Recogito@
www.recogito.l.pl EDYTORIAL

Każdy ma swoje sprawy i troski, swoje bardziej i mniej zasadnicze pytania, kwestie, problemy, swój świat ducha i swoją rzeczywistość. Wiele zależy od doświadczenia, wiedzy, a nawet punktu widzenia – to znaczy od miejsca, z jakiego się wychodzi, od własnego sitz im Lebeni jakiejś własnej historii a zarazem od przeszłości, jaka daną „przestrzeń istnienia” stworzyła i kształtuje. Potrzebne jest jednak ciągłe wychodzenie poza własne perspektywy, własne horyzonty myślenia, a także – poniekąd – własną duchowość. Potrzebne jest ciągłe poszerzanie swojej „wewnętrznej” i „zewnętrznej” przestrzeni. Nie znaczy to, że należy wyzbywać się jakiś zasad, „prawd” czy nawet, jeśli nie oznaczają skostnienia, przyzwyczajeń. Nie wszystko musimy odkrywać ciągle na nowo, ale ważna jest otwartość i nieobojętność na to, co się wokół nas i w świecie dzieje. Tylko wtedy możemy stać uczestnikami, świadomymi i aktywnymi członkami społeczności, w której żyjemy, kiedy nie zamykamy się – tak na historię, jak i współczesność. 
Rzeczywistość, jaka nas otacza, to jednak nie wszystko i ważna jest chyba nie tylko umiejętność zachowania dystansu, ale również świadomość i potrzeba myślenia w szerszych kategoriach – „obejmujących” także to, czego w gruncie rzeczy nie da się zamknąć ani w znanych dobrze pojęciach, ani we własnym umyśle czy sercu. 
Na wakacyjny czas życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, wytchnienia i wiele radości, ale też sposobności, by – choć od czasu do czasu – pomyśleć o tym, co wprawdzie tworzy nasz świat ducha, ale z pewnością daleko poza nas i naszą teraźniejszość wykracza. 

Marek WITTBROT 
redaktor

    Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot
recogito@firemail.de

  © Recogito.