Spis treści


EDYTORIAL

Po wielu perypetiach, mimo wielu trudności i przeciwności, pierwszy numer «Recogito» ukazał się pod koniec marca 2000 roku. Otwierając łamy internetowego pisma pragnęliśmy kontynuować pracę, jaka przed wieloma laty została zapoczątkowana w «Naszej Rodzinie», przez paryskich pallotynów, tj. dialog wiary i kultury.
Wszyscy, którzy mieli możność zapoznać się z treścią i formą «debiutanckiego» numeru, mogli sami ocenić, jakie jest «Recogito». Trudno ukrywać, że do doskonałości jeszcze daleko, kierunek jednak został wyznaczony i chcielibyśmy, by pismo dojrzewało i się rozwijało.
Osobiście byłem zaskoczony bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem. Chociaż nie zabrakło krytycznych uwag, większość wypowiadających się uznała pismo za interesujące. Wyżej została oceniona treść, gorzej - w opinii Czytelników - było z formą (graficzną). W każdym razie jest nad czym myśleć i pracować.
Udostępniając numer 4-5/2000 i pozostając, jak na razie, przy nieregularnym cyklu «wydawniczym» pragnę poinformować, iż następny numer 6-7/2000 został zaplanowany na początek lipca. Po wakacjach zamierzamy przejść na regularny, miesięczny cykl ukazywania się pisma.
Dziękując za już nadesłane, jak i przyszłe głosy, zachęcam do korzystania z naszej internetowej gazety i jej współtworzenia.
Istnieją w świecie i Kościele różne wspólnoty. Wspólnota słowa jest chyba równie ważna jak inne. Napełnieni mocą  z Wysoka przeżywamy kolejne tajemnice Bożej Obecności. Rok Jubileuszowy 2000 skłania nas do szczególnej refleksji. Oddając do użytku «Recogito» życzymy wam, Drodzy Czytelnicy, łaski i pokoju od Boga, a także wiele życzliwości i dobroci od ludzi!

Marek Wittbrot
redaktor

 

Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot

 
 

  

Archiwum

E-mail
 recogito@lycos.de

www.recogito.l.pl

Recogito@
 www.recogito.l.pl

 

© Recogito, Rafaliga