Spis treści


EDYTORIAL

Wciąż jesteśmy na „rozruchu“. Pismo ukazuje się, jak na razie, nieregularnie i w dość skromnej formie. „Recogito“ nie jest bowiem pismem komercyjnym i w całości opiera się na woluntariuszach. Stąd problemy i stąd wciąż nie taki „graficzny“ rozmach, ani taka „szybkość“, jakiej byśmy pragnęli.
Planowaliśmy początkowo cykl 6-7 i 8-9/2000, żeby jednak zbytnio nie przeciągać oczekiwania na kolejne numery, oddajemy obecnie do „wglądu“ wakacyjny, nieco obszerniejszy numer (6-7-8/2000), następny (9/2000) został przewidziany na wrzesień.
Rok Święty trwa. Przynosi wiele bogatych wydarzeń, ale też skłania do refleksji i zadumy. W Watykanie skupiają się wszystkie drogi i tam podążają nasze myśli. Wielu pielgrzymów wyrusza do Wiecznego Miasta, by przeżyć swój Jubileusz wraz Ojcem Świętym. My, w Roku Jubileuszowym, chcemy nade wszystko przypomnieć tych wędrowców, którzy - w każdym czasie i w każdej epoce - torują drogę wierze i myśli, nadziei i duchowej głębi.
W 2000 roku mija 30 rocznica śmierci Augusta Zamoyskiego, polskiego rzeźbiarza osiadłego pod koniec życia we Francji, oraz 20 rocznica nagłego zgonu twórcy Wydawnictwa i Centrem Dialogu, księdza Józefa Sadzika. Uważamy, że warto sięgać do ich spuźcizny, ich dorobek bowiem wciąż jest mało znany i chyba za mało rozpropagowany. A sięgać doń trzeba długo, tak długo jak będziemy sięgać do myśli i dzieła - niedawno zmarłych - księdza Józefa Tischnera, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jana Karskiego.
Życząc miłej i, być może, inspirującej wakacyjnej lektury serdecznie pozdrawiamy!

Marek Wittbrot
redaktor

Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot

 
 

  

Archiwum

E-mail
 recogito@lycos.de

www.recogito.l.pl

Recogito@
 www.recogito.l.pl

 

© Recogito, Rafaliga