Spis treści

Zamyślenia.  
       Notatnik na marginesie Ewangelii

Poszukiwania.
      
Między Światłością i Ciemnością

Kościół i media.
     
Nagroda im. Ks. Józefa Sadzika

Z myśli Pallottiego...Ojciec naszej rodziny
Z Biblią na Ty... Czytając Pismo święte
Jak się modlić? Co to jest Msza święta
Dylematy. Ksiądz dzisiaj... dlaczego?

Kraj tysiąca wzgórz

Z archiwum Centrum Dialogu. 
     
Z rasy wielkich artystów...
Paryskie obserwatorium. Apokalipsa
Co? Gdzie? Jak? Józef Sadzik (1933-1980)
Koperta z wierszem (6).
      
Grzeczność wobec wieczności

Rozmowa z... Janem Lebensteinem
      Przyjaźń
Świadectwa. Ty...

Kącik otwartych serc
Z internetowej skrzynkiArchiwum

E-mail

 

Edytorial

Chociaż w 2000 roku minęło 20 lat od jego śmierci, dotychczas - oprócz „Estetyki Martina Heideggera”, rozprawy doktorskiej wydanej w językach francuskim i hiszpańskim - nie pojawiła się żadna inna książka, która przybliżyłaby do postaci i dzieła ks. Józefa Sadzika. Jego dorobek pisarski, choć niezbyt pokaźny, niewątpliwie zasługuje na utrwalenie czy - w dużej mierze - odkrycie. Dotąd nie ujrzała światła dziennego „Książka filozoficznych rozmów”. Na zebranie i opracowanie czekają „Medytacje”, notatki czy listy. Nie powstała też żadna monografia czy chociażby krótka biografia założyciela wydawnictwa i ośrodka odczytowo-dyskusyjnego, w którym przez lata spotykali się najwybitniejsi przedstawiciele polskiego życia umysłowego.

Działalność ks. Józefa Sadzika „przekraczała grupowe ramy”, dzięki „nieprzeciętnej i niezwykłej osobie”, jaką był twórca Centre du Dialogue, „przez dom Księży Pallotynów - jak wspominał autor witraży w paryskiej kaplicy i zarazem sali spotkań - przewinęła się cała intelektualna Polska”.

Pragniemy przypomnieć i jednocześnie udostępnić szerszemu gronu odbiorców kilka spośród tekstów księdza Sadzika, a także relacje niektórych jego przyjaciół. Mamy nadzieję, że nasz „powrót do tematu” przyczyni się do zainteresowania osobą i działalnością człowieka, który „przez typ wrażliwości, inteligencję, zmysł formy i torturę doskonałości był z rasy wielkich artystów, z którymi się przyjaźnił...”

Na święta Bożego Narodzenia i przełom wieków życzymy wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom (słowem: naszym Internautom) jak najwięcej dobra, prawdy i piękna we własnym życiu.

Marek Wittbrot
redaktor

Na zdjęciu: Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot