Spis treści

Zamyślenia. Kwiecień, maj, czerwiec 2000
Poszukiwania. By język wciąż ożywał

Kościół i media. Posługiwanie się     
      środkami społecznego przekazu

Z myśli Pallottiego...
Z Biblią na Ty... Greckie tłumaczenie Pisma 
      Świętego w Starożytności, czyli Septuaginta

Jak się modlić? Miejsce i czas
Dylematy. Agresja i przemoc wśród 
      dzieci i młodzieży

O życiu i umieraniu

Z archiwum Centrum Dzialogu. 
      Władza i wiara

Paryskie obserwatorium. Ogrody
Co? Gdzie? Jak? "Le Malin Plaisir“ 
      Davida Hare’a w "Atelier"

Koperta z wierszem (5). Obecność

Rozmowa z... Wiara i myślenie
Świadectwa. Śp. Jerzy Giedroyć

Kącik otwartych serc
Z internetowej skrzynkiArchiwum

E-mail

 Edytorial

Twórczość, jak pisze ksiądz Jan Sochoń, to odzyskiwanie traconego dobra. Być twórczym a zarazem dobrym czy to wielka trudność? Czy są to predyspozycje, z którymi się rodzimy, czy nabywamy te cechy zdobywając doświadczenie w ciągu krótkiego lub długiego życia? Co decyduje o naszej postawie względem innych? Być może dzieje się to za sprawą szczególnej łaski, jednak być dobrym to nie znaczy być twórczym. Twórczości przeszkadza zarówno lenistwo, jak i wygodnictwo. Nigdy nie można powiedzieć, że zrobiło się wszystko, co było możliwe, żeby obojętnie jakie - mniejsze czy większe - dzieło było dobre. Liczy się jednak każdy krok.

Mamy nadzieję, że „Recogito“, które odtąd będzie dostępne w „ilustrowanej“ wersji - pod adresem: http://www.recogito.l.pl - chociaż w jakimś stopniu spełni oczekiwania naszych czytelników.

Powstanie bogatszej wersji pisma zawdzięczamy czterem osobom. Motorem i organizatorką całego przedsięwzięcia (nie mogło być inaczej, bo jakże poradzić sobie bez płci pięknej!) jest Elżbieta Skoczek. Znaczny, twórczy wkład do naszego odnowionego „Recogito“ wniósł Jacek Adamczyk, a nad całością pracuje Artur Majka. Mózgiem i wykonawcą twórczych pomysłów Artura jest Paweł Mazur. Dziękując Elżbiecie, Jackowi, Arturowi i Pawłowi za nowe oblicze pisma wyrażam nadzieję, że wspólne parysko - tarnowsko - krakowskie dzieło - jako dowód swoiście pojętej globalizacji - będzie dobrze służyć naszym odbiorcom.

Marek Wittbrot , redaktor
Fot.: Michael Wittbrot