.Spis treści

Zamyślenia.  
       Religia

Poszukiwania.
      
Miłość i śmierć

Kościół i media.
     
Nagroda im. Sadzika
2000
Z myśli Pallottiego...Palotti a Polska
Z Biblią na Ty... Wulgata
Jak się modlić? Adoracja
      uwielbienie i dziękczynienie
Dylematy. Nowy wiek

Ziemia dzieciństwa i młodości

Z archiwum Centrum Dialogu. 
      Zagrożenia kultury

Paryskie obserwatorium.  
      Lazury i szafiry. Wizje przyszłości
Co? Gdzie? Jak?  
      Paryż dawny i obecny

Koperta z wierszem (7). Siedlisko

Rozmowa z... Mieczysławem 
      Gogaczem (2).
Miejsce filozofii
Świadectwa. Moje życie (4).
      Rozmowa z Pawłem Joczem

Kącik otwartych serc
Z internetowej skrzynki
Archiwum

E-mailEdytorial

Rozpoczyna się nowy rok i zarazem XXI wiek. Rok Jubileuszowy 2000 przygotował nas do wejścia w nowe tysiąclecie. Nasze oczekiwania i nadzieje w pewnym sensie spełniają się, bo uczestniczymy w wydarzeniu, jakie niewielu pokoleniom dane jest doświadczyć bezpośrednio.

Z okazji niezwykłego przełomu usłyszeliśmy wiele wielkich słów, ale nasze życie biegnie dalej - własnym torem i własnym rytmem. Pytania, jakie dotąd stwiała sobie, tak cała ludzkość, jak i my sami, pozostają nadal aktualne. Musimy na nie odpowiadać nie tyle słowami, co swoim istnieniem i swoim postępowaniem. Nikt za nas nie odpowie, co stanowi sens naszego trwania, wiary czy wyboru określonych wartości.

Na życiowej drodze wielu z nas pojawi się - być może - jeszcze wiele znaków zapytania. Nie chcemy nikogo pouczać ani nakłaniać do wyboru określonych rozwiązań. Chcemy wspólnie poszukiwać, dzielić się swoimi przemyśleniami, odkryciami, fascynacjami czy - niekiedy - wątpliwości. Ale nade wszystko pragniemy dzielić się swoją wiarą i tym, co posiadamy: tak własnymi talentami, jak i tradycją, tak chrześcijańską nadzieją, jak i Bożą dobrocią. Chcemy dzielić się tym, co otrzymaliśmy, i tym, co - w pewnym sensie - dopiero sami wypracujemy.

Przekraczając próg nowego tysiąclecia życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu i odkrywaniu nowej rzeczywistości.

Marek Wittbrot
redaktor

Na zdjęciu: Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot
recogito@firemail.de